Petey’s Pellets thuộc Ametza LLC, một công ty con của Ametza-Jenaan LLC, là một trong những nhà cung cấp lớn nhất các sản phẩm cỏ khô trong ngành chăn nuôi gia súc, sữa và ngựa từ năm 1998. Sau một vài năm tìm nguồn cung ứng cẩn thận và lựa chọn bằng tay cho các ngành công nghiệp này , chúng tôi bắt đầu ép viên và đóng gói thức ăn thô xanh của mình cho thị trường bán lẻ. Ametza Pellets đã trở thành thức ăn được lựa chọn cho ngựa, gia súc, cừu và dê trên khắp đất nước. Các giá trị truyền thống của Ametza, như lòng trung thành và sự chăm chỉ, cùng với niềm đam mê đổi mới của chúng tôi dẫn chúng tôi tạo ra Petey’s Pellets. Mục tiêu của chúng tôi là đóng góp cho sức khỏe của những động vật ăn cỏ nhỏ hơn, giống như cách chúng tôi đã làm với những động vật lớn của chúng tôi.