PETKIT chú trọng tới cảm nhận của thú cưng đối với nhiệt độ môi trường xung quanh. Để giảm bớt những thay đổi nhỏ của nơi sinh sống, việc tự động điều chỉnh nhiệt độ thông minh của Cosy có thể tạo ra một nơi ngủ thoải mái hơn theo nhiệt độ môi trường.

Chúng tôi không bán 1 sản phẩm, chúng tôi bản cả 1 giải pháp. Thông qua ứng dụng trên smart phone bạn có thể điều chỉnh toàn bộ hệ thống như nhiệt độ, cung cấp gió… tạo cho pet cưng một nơi nghỉ thoải mái và an toàn nhất.