Pure Water Pebbles là một thương hiệu của hồ cá nước ngọt chất lượng cao và các sản phẩm ao được bán bởi World Wide Imports Enterprise, Inc. Có trụ sở tại Fort Lauderdale, Florida, World Wide Imports đã sản xuất và phân phối các sản phẩm thủy sản biển và nước ngọt cao cấp, cũng như nguồn cung cấp bò sát, từ năm 1979. Họ chuyên về một loạt các hoạt chất sinh học tự nhiên cát và sỏi, đá tự nhiên và đá san hô, nước biển sống tự nhiên lọc, bò sát và chất nền cua ẩn sĩ, và nhiều hơn nữa. Được bán trên toàn thế giới, sản phẩm của họ được hỗ trợ bởi nhiều năm nghiên cứu và phát triển rộng rãi nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất có thể cho các màn hình thủy sinh và sinh sản của khách hàng của họ. Ngoài thương hiệu Pebbles Pure Water,