Trong hơn 130 năm, Công ty Redmon đã cung cấp cho các nhà bán lẻ Mỹ các sản phẩm chất lượng cho gia đình, gia đình và vật nuôi. Tuổi thọ của họ là do không có phần nhỏ trong cam kết vững chắc của họ đối với các nguyên tắc đạo đức, trung thực, đạo đức và cách cư xử đơn giản.