Repashy Superfoods là một công ty gia đình nhỏ có trụ sở tại Hoa Kỳ. Sản phẩm của họ được thiết kế độc đáo để đáp ứng nhu cầu của cá sấu vì họ dựa vào thông tin phản hồi của cộng đồng người nuôi cá và người nuôi cá tiên tiến để giúp họ xác định, phát triển và thử nghiệm các sản phẩm mới, từ bổ sung canxi cho đến thực phẩm trộn sẵn cho tắc kè, skinks, màn hình , chameleons và nhiều hơn nữa.