Rescue Remedy là một sự pha trộn đặc biệt của hoa chữa bệnh được tạo ra bởi Tiến sĩ Bạch giúp vật nuôi thư giãn trong thời gian căng thẳng. Nó giúp điều chỉnh tâm trạng của một con vật và cung cấp hỗ trợ làm dịu trong tất cả các tình huống gây ra sợ hãi hoặc bất ổn. Biện pháp khắc phục hoa của Bạch đã được tin cậy trong hơn 80 năm và được thực hiện 100% tự nhiên từ nước suối truyền với hoa dại.