Hiển thị kết quả duy nhất

Rilexine hiểu rằng nó không phải luôn luôn dễ dàng để điều trị nhiễm trùng của thú cưng của bạn, vì vậy họ đã phát triển một máy tính bảng đó là ngon như nó có hiệu quả. Giải pháp ngon miệng của họ có những công việc khó khăn ra khỏi điều trị vì Rilexine biết bạn chỉ muốn tốt nhất cho thú cưng của bạn. Nhai của họ có sẵn trong 3 kích cỡ của máy tính bảng và tính năng chấm điểm chia, do đó, liều lượng không chỉ là dễ dàng hơn cho thú cưng của bạn-nó dễ dàng hơn cho bạn. Ngoài ra, bạn có thể yên tâm khi biết rằng họ được hỗ trợ bởi tên đáng tin cậy của Virbac — một công ty có nhiệm vụ làm phong phú thêm cuộc sống của động vật và những người chăm sóc họ.