Science Selective là một thương hiệu đáng tự hào của Supreme, các chuyên gia về động vật nhỏ. Họ sử dụng càng nhiều vật liệu tái chế để đóng gói càng tốt và đóng góp cho các tổ chức từ thiện giúp hỗ trợ các chương trình giáo dục và phúc lợi của vật nuôi và con người! Tất cả các sản phẩm của họ hoàn toàn không có dầu cọ vì nó đòi hỏi phải phá rừng quy mô lớn, đẩy động vật đến chỗ tuyệt chủng. Công thức nấu ăn của họ được cân bằng dinh dưỡng, và nhu cầu của vật nuôi nhỏ được nghiên cứu kỹ lưỡng bởi các chuyên gia thực phẩm và bác sĩ thú y để đảm bảo họ có được dinh dưỡng phù hợp mà họ cần và xứng đáng.