SheaPet cung cấp các sản phẩm độc hại và có ý thức về môi trường sử dụng bơ hạt mỡ hữu cơ thương mại công bằng và các thành phần thực vật chất lượng cao nhất. SheaPet phấn đấu để nguồn nguyên liệu trực tiếp từ các nhà sản xuất nông thôn và hợp tác xã ở các nước đang phát triển. Một tỷ lệ phần trăm số tiền thu được được quyên góp cho các nơi trú ẩn động vật địa phương và các tổ chức bảo vệ động vật