Với ba thế hệ đang phát triển Premium Western Forage, gia đình Standlee tự hào đặt tên của họ trên mỗi gói duy nhất, bởi vì họ đứng đằng sau chất lượng cao của Standlee. Bắt đầu từ một cánh đồng nhỏ ở miền nam Idaho, nguồn gốc của nó trở lại với một tình yêu gia đình và niềm đam mê nuôi trồng cỏ, và trở thành một doanh nghiệp gia đình vào năm 1990 khi Mike Standlee mua trang trại đầu tiên 240 mẫu Anh. Một năm sau, ông đã mua một báo chí lớn và tiến hành mở cửa ở các thị trường mới, và doanh nghiệp tiếp tục phát triển. Ngày nay, truyền thống gia đình và tình yêu canh tác vẫn hiển nhiên trong mọi sản phẩm, đó là sự khác biệt của Standlee. Các nhà quản lý trang trại tham gia sâu vào tất cả các lĩnh vực của sản phẩm và các lĩnh vực được nuôi dưỡng và chế tác một cách chuyên nghiệp. Cơ sở của họ ở Idaho có các công cụ và quy trình hiện đại để đảm bảo chất lượng và tính nhất quán. Họ đã dành nhiều năm để hoàn thiện nghề thủ công, để những động vật quý giá có thể tận hưởng lợi ích dinh dưỡng lớn nhất