Sweet Meadow Farm đã được gia đình sở hữu và điều hành công ty trong 25 năm qua. Trung tâm cưỡi ngựa của chúng tôi cung cấp nhiều chương trình cho những người yêu thích ngựa và động vật, bao gồm các bài học cưỡi ngựa, sau các chương trình học, tiệc sinh nhật và các chương trình mùa hè. “Thức ăn và hạt ngũ cốc ngọt” là một công ty thực phẩm động vật nhỏ và nhỏ, tại trang trại đứng trên cùng một tài sản. Họ cung cấp cỏ khô cao cấp, đóng gói bằng tay và không có thuốc trừ sâu, thức ăn viên và các món ăn tốt cho thỏ và chuột lang .