Synovi được khuyến khích để hỗ trợ chức năng khớp và sự linh hoạt và giúp tăng cường sụn khớp. Công thức với các axit béo Omega-3 EPA và DHA, các sản phẩm này cung cấp một cách chủ động để hỗ trợ các khớp ở vật nuôi khỏe mạnh, hoạt động.