Temptations có một bên ngoài giòn và một trung tâm thịt, mềm. Một lắc của túi là tất cả phải mất để làm cho nước miệng mèo của bạn. Từ hải sản ngon đến tantalizing gà tây, có một hương vị Temptations cho mỗi con mèo!