Thomas Labs  được thành lập vào năm 1978, là một nhà lãnh đạo và sáng tạo trong sản xuất sản phẩm vật nuôi y tế cho chó, mèo, cá và vật nuôi trong hơn 35 năm. Chuyên về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sức khỏe, Thomas Labs đã bắt đầu với niềm tin rằng việc duy trì động vật đồng hành tốt và cuộc sống lâu dài với các thành phần an toàn, hiệu quả cũng quan trọng như bảo vệ sức khỏe của chính chúng ta.