Trong hơn 80 năm, Thornell Corporation đã sản xuất các sản phẩm khử mùi hiệu quả cao cho những người yêu thú cưng trên khắp thế giới. Nhiệm vụ của họ rất đơn giản, để cung cấp cho các bác sĩ thú y và các vật nuôi yêu quý mà họ phục vụ với các sản phẩm đặc biệt sẽ cải thiện tiêu chuẩn sống cho họ và chủ sở hữu dấu chấm của họ.