Công ty mẹ của Tom Pet Products, KollerCraft, là một công ty gia đình có trụ sở tại Fenton, Missouri, được sản xuất từ ​​năm 1941. Họ kết hợp nghiên cứu thị trường chuyên sâu với thiết kế và kỹ thuật công nghiệp đẳng cấp thế giới để tạo ra những sản phẩm sáng tạo đáp ứng nhu cầu được xác định ngành công nghiệp thú cưng.