Trifexis được dành riêng để bảo vệ con chó của bạn khỏi ký sinh trùng. Hay nhất của tất cả, họ làm cho nó dễ dàng: một viên thuốc ngon, ngon miệng, và bạn đã hoàn tất! Với bảo vệ thương hiệu Trifexis, một viên thuốc hàng tháng bảo vệ chó của bạn khỏi bọ chét, giun kim và giun móc, giun đũa và giun chỉ trưởng thành — cộng với, bạn biết bạn đang cho con chó của bạn bảo vệ ký sinh trùng kết hợp quy định số 1. Được tin cậy bởi các bác sĩ thú y và cha mẹ nuôi thú cưng trên khắp đất nước