Trixie đã tập trung vào việc tạo ra một loạt các sản phẩm thú cưng được thưởng thức tại hơn 80 quốc gia trên thế giới. Trong hơn 40 năm, sự đổi mới, tiêu chuẩn chất lượng cao và sự chú ý tỉ mỉ đến chăm sóc khách hàng đã và đang duy trì – những ưu tiên hàng đầu của họ.