Sản phẩm Tropiclean là xà phòng và chất tẩy rửa miễn phí có nghĩa là bất kỳ chỗ nào trên bọ chét và / hoặc xử lý ve sẽ không bị ảnh hưởng bởi các sản phẩm Tropiclean. Hầu hết các sản phẩm đều tốt cho cả chó và mèo. Tất cả các sản phẩm đều thân thiện với môi trường, tự nhiên và được sản xuất tại Mỹ!