Trudell Medical International là một công ty hoàn toàn dành riêng cho việc sản xuất thuốc aerosol chất lượng cao nhất có thể, vì vậy họ có thể làm một phần của họ để giúp vật nuôi và con người thở dễ dàng hơn. Họ tin vào sự đổi mới, chăm sóc sức khỏe và giá trị – và họ đang tiếp thị tại hơn 110 quốc gia trên toàn thế giới. Vì vậy, bạn biết họ có nghĩa là kinh doanh! Trudell Medical International tập trung vào sự thịnh vượng của cả khách hàng và nhân viên của họ, với một nền văn hóa hoàn toàn bị ám ảnh bởi việc học những cách thức mới để giúp khách hàng của họ thở dễ dàng hơn.