Hiển thị kết quả duy nhất

Tylan đặt ra để làm phong phú thêm cuộc sống của động vật, đó là lý do tại sao họ tạo ra một loại bột dễ làm thức ăn có thể tạo sự khác biệt cho những bệnh nhân có điều kiện nhất định. Thêm vào đó, chúng được hỗ trợ bởi Elanco — một thương hiệu đã được cung cấp cho những người nuôi dưỡng và chăm sóc động vật từ năm 1954.

1.200.000