Hiển thị tất cả 7 kết quả

Ultra Chewy cung cấp xương ép đùn và các bộ phận tự nhiên. Xương là lành mạnh, vui vẻ và ngon, và các bộ phận tự nhiên được làm từ những con bò nuôi cỏ.