Tại V-Dog, họ không chỉ yêu chó, họ yêu tất cả các loài động vật của mọi hình dạng và kích thước-bò, lợn, gà, bạn tên nó! Đó là lý do tại sao họ làm cho các sản phẩm cao cấp là động vật và không độc ác và không làm những điều xấu cho hành tinh. Cam kết đầu tiên của họ là sức khỏe của những người pooches ăn thức ăn của họ và họ chắc chắn đã thực hiện nghiên cứu của họ; chó là động vật ăn tạp và chúng có thể phát triển mạnh trên thực phẩm dựa trên thực vật cân bằng dinh dưỡng.