Vetericyn là một gia đình của các sản phẩm chăm sóc da và các sản phẩm chăm sóc da an toàn để sử dụng trên tất cả các loài động vật. Chúng không độc hại, không chứa steroid, không chứa kháng sinh và không chứa cồn hoặc dầu cây trà. Vetericyn là an toàn để sử dụng xung quanh mắt, tai, mũi và miệng.