Được thúc đẩy bởi một tình yêu của vật nuôi, Vetsulin đặt ra để phát triển một insulin tốt hơn cho động vật đồng hành với bệnh tiểu đường. Ngày nay, họ là thương hiệu đứng đằng sau sản phẩm thú y được FDA chấp thuận duy nhất giúp quản lý bệnh tiểu đường ở cả chó và mèo. Được hỗ trợ bởi Merck và 20 năm sử dụng thành công bởi các bác sĩ thú y trên khắp thế giới, Vetsulin phấn đấu trở thành một thương hiệu mà bạn có thể tin tưởng với sức khỏe của thú cưng.