Vigor & Sage tin rằng đối với hầu hết mọi người, một con vật cưng giống như một thành viên của gia đình. Khi chủ sở hữu vật nuôi như vậy muốn thể hiện tình yêu và sự chăm sóc kiên quyết của họ bằng cách chỉ cung cấp tốt nhất. Dựa trên niềm tin này, chúng tôi đã tạo ra một loạt các loại thực phẩm tốt với tác dụng thúc đẩy thảo dược tự nhiên. Vigor & Sage muốn trở thành người có thẩm quyền trong các loại thức ăn tự nhiên. Chúng tôi cảm thấy trách nhiệm của mình là phải di chuyển ngành công nghiệp thực phẩm vật nuôi theo hướng lành mạnh và minh bạch hơn. Nó không chỉ là về bán sản phẩm. đó là cung cấp cho mọi người một thương hiệu mà họ có thể tin tưởng và được truyền cảm hứng.