Wardley là một trong những dòng sản phẩm thực phẩm thủy sản và phương thuốc được sản xuất trong nước lớn nhất tại Hoa Kỳ. Wardley cung cấp đầy đủ các loại thực phẩm dinh dưỡng cho cá vàng, cá betta, cá nhiệt đới, cá ao và cá biển. Trong số các sản phẩm của họ bao gồm bộ dụng cụ thử nghiệm, điều hòa nước và phương thuốc thú cưng.