Sóc là động vật ăn cỏ theo bản chất và không đặc biệt là những người ăn kiêng. Một chế độ ăn uống ổn định của cỏ khô, bột viên ngon , thỉnh thoảng hoa quả khô và quả mọng thực phẩm và rau – ngoài nguồn cung cấp nước thường xuyên — sẽ đảm bảo rằng chúng sống khỏe mạnh. Và, điều quan trọng cần biết là thực phẩm tốt nhất sẽ giúp duy trì răng ngày càng tăng, nếu không răng của chúng sẽ phát triển quá lâu. Chewy cung cấp một bữa ăn hoàn chỉnh về dinh dưỡng trong các viên thức ăn được thiết kế đặc biệt cho bánh trong tất cả các giai đoạn trong vòng đời của chúng.