Khi nói đến việc loại bỏ bọ chét và ve, bạn có tùy chọn. Có các giải pháp xử lý vết loét tại chỗ , cổ áo bọ chét chó, phương pháp điều trị bằng miệng, bọ chét và bọ chét đánh dấu , thuốc xịt bọ chét và khăn lau cho vật nuôi của bạn và các phương pháp điều trị phun cho nhà và sân của bạn. Một lựa chọn hàng đầu cho cha mẹ pup xa và rộng là con bọ chét và ve cổ. Đó là vì chúng rất đơn giản để sử dụng. Chỉ cần đặt chúng xung quanh cổ con chó của bạn và họ làm phần còn lại. Ngoài ra, chúng còn tồn tại lâu hơn các giải pháp khác. Trong khi nhiều giải pháp về bọ chét và bọ chét tại chỗ kéo dài trong một tháng, bọ chét và bọ ve kéo dài từ ba đến 8 tháng trước khi cần được thay thế. Dưới đây là một số con chó bọ chét hàng đầu và đánh dấu chọn cổ áo trong số cha mẹ nuôi như chính mình.