BONIES là một thương hiệu của 100 phần trăm xử lý tự nhiên từ Green Pet Organics. Tất cả các sản phẩm BONIES được sản xuất tại Mỹ và có gạo lức là thành phần đầu tiên không có sản phẩm phụ từ động vật như gelatin hoặc glycerin động vật. Chúng cũng không chứa muối bổ sung, không thêm đường, không có chất bảo quản hóa học và không có màu hoặc hương vị nhân tạo. Green Pet Organics cam kết cung cấp các sản phẩm vật nuôi chất lượng cao giúp thúc đẩy một môi trường hạnh phúc, lành mạnh cho cả vật nuôi và con người.